BİRİMLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                              VEHBİ ÖCAL                         Yazı İşleri Müdür V.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                 MUSTAFA TUNA                     Mali Hizmetler  Müdür V.

 FEN MEMURLUĞU                                          BEKİR DOĞAN                         Mühendis

EMLAK MEMURLUĞU                                    MUSTAFA YILMAZ                 V.h.k.i

ZABITA MEMURLUĞU                                    MUSTAFA ASLANDERE         Zabıta  Memuru

TAHSİLAT  SERVİSİ                                          CAFER KOÇAK                        Tahsildar

ŞOFÖR                                                                  MUSTAFA ADIGÜZEL            Şoför