İLAN

Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Cumhuriyet Mahallesi 507 ada 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 62 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-D-2-A, N30-B-23-D-2-B, N30-B-23-D-2-C ve N30-B-23-D-2-D İmar Paftalarına  isabet eden 30 nolu düzenleme sahasında  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca hazırlanan imar planı uygulaması 03/11/2023  tarih ve 2023/83 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.  Parselasyon Planı, Kadastro Ayırma Çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler Belediyemiz ilan tahtasında 10/11/2023 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililerine önemle  duyurulur.