İLAN

         04/08/2023 tarih ve 2023/50  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli uygulama imar planının N30-B-23-B-1-C paftasına isabet eden Y1=533800-Y2=534100,X1=4128850-X2=4129000 koordine değerleri arasında kalan alanda plan tadilatı yapılmış olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar planı   18/08/2023-18/09/2023  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.