İLAN

Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Bahçelievler Mahallesi 457 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile 461 ada 1, 11, 12 ve 18 nolu parsellerin   bulunduğu  bölgede  İmar  Planının  N30-B-23-A-3-B  ve  N30-B-23-A-3-C İmar Paftalarına  isabet eden 35 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 16/06/2023  tarih ve 2023/41 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.              

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında 22/06/2023 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.