3194/18. Madde İlanı

         Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Bahçelievler Mahallesi 469 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu parsellerin bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-B-4-C, N30-B-23-B-4-D, N30-B-23-C-1-A ve N30-B-23-C-1-B İmar Paftalarına  isabet eden 38 nolu düzenleme sahasında  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca hazırlanan imar planı uygulaması 23/02/2024  tarih ve 2024/11 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.  

      Parselasyon Planı, Kadastro Ayırma Çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler Belediyemiz ilan tahtasında 28/02/2024 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

         İlgililerine önemle  duyurulur.