1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Revizyon İlanı

                                                                                                        İ L A N

       04/11/2022 tarih ve 2022/61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/5000 ölçekli N30-B-18-C, N30-B-23-A, N30-B-23-B , N30-B-23-C , N30-B-23-D olmak üzere 5(beş) adet revizyon nazım imar planı paftaları, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

        Onaylanan revizyon nazım imar planı paftaları 11/11/2022-11/12/2022  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

         Sayın halkımıza önemle duyurulur.

           

                                                                                                                                                      D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı