1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLANI

07/02/2024 tarih ve 2024/17  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/5000  ölçekli ‘’Enerji Üretim Alanı(GES)’’  olarak N30-B-20-C,  N30-B-25-B,  N31-A-16-D  ve  N31-A-21-A  dört adet paftadan oluşan  621 ada 14 parsele isabet eden bölgede Nazım  İmar Planı  yapılmış  olup ,  3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

           Onaylanan Nazım İmar planı   14/02/2024-14/03/2024 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.