1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İlanı

                                                                                                              İ L A N

        04/11/2022 tarih ve 2022/62 sayılı  Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli  N30-B-18-C-4-D,  N30-B-23-A-1-C, N30-B-23-A-2-A, N30-B-23-A-2-B, N30-B-23-A-2-C, N30-B-23-A-2-D, N30-B-23-B-1-A , N30-B-23-B-1-B, N30-B-23-B-1-C, N30-B-23-B-1-D, N30-B-23-B-2-D, N30-B-23-A-4-A, N30-B-23-A-4-B, N30-B-23-A-4-C, N30-B-23-A-4-D, N30-B-23-A-3-A, N30-B-23-A-3-B, N30-B-23-A-3-C, N30-B-23-A-3-D, N30-B-23-B-4-A, N30-B-23-B-4-B, N30-B-23-B-4-C, N30-B-23-B-4-D, N30-B-23-B-3-A, N30-B-23-B-3-D, N30-B-23-D-2-A, N30-B-23-D-2-B, N30-B-23-D-2-C, N30-B-23-D-2-D, N30-B-23-C-1-A, N30-B-23-C-1-B olmak üzere 31 (otuzbir) adet revizyon uygulama imar planı paftaları, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

        Onaylanan revizyon uygulama imar planı paftaları 11/11/2022-11/12/2022   tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

         Sayın halkımıza önemle duyurulur.

           

                                                                                                                                                      D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı