1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

07/11/2023 tarih ve 2023/68  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli uygulama imar planının N30-B-23-A-2-D paftasına isabet eden 394 ada 1 parselin bulunduğu bölgede plan tadilatı yapılmış olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar planı   17/11/2023-17/12/2023  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

            Sayın halkımıza önemle duyurulur.