1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

05/10/2023 tarih ve 2023/60  sayılı  Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 624 ada 3 parselde  1/1000  ölçekli N30-B-25-B-2-A, N30-B-25-B-2-B, N30-B-25-B-2-C ve N30-B-25-B-2-D dört adet paftadan uluşan ve parselin 20.115,10 m2’lik kısmında Sanayi Alanı (Mermer İşleme Tesisi) ve 38.632,92 m2’lik  kısmında Güneş Enerji Santrali(GES)  Uygulama İmar Planı  yapılmış  olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

        

           Onaylanan Uygulama İmar planı   17/10/2023-17/11/2023 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.